Toepassen

Toepassen

Hoe meer zicht er komt op eigen patronen, kwetsbaarheden en kwaliteiten hoe meer de zorgprofessional in handen heeft om zaken anders te gaan aanpakken. Dit heeft zijn uitwerking op alle leefgebieden (privé en werk).